یاسمین صدری

درباره نویسنده

یاسمین صدری
شادتر از گوگل باشید | ترجمه کتاب «مدیر ارشد شادمانی»

شادتر از گوگل باشید | ترجمه کتاب «مدیر ارشد شادمانی»

 سال‌های زیادی است که روان‌شناسان شادی را آرامش خاطر و رضایت باطن تعریف کرده‌اند. حال می‌خواهیم ببینیم آی...
ادامه مطلب...
ترسیدن تنها موردی است که انسان باید از آن بترسد

ترسیدن تنها موردی است که انسان باید از آن بترسد

چند مرتبه ترس از شکست مانع موفقیت و پیشرفت شما شده است؟ چند مرتبه ترس از شکست مانع حرکت شما در مسیر رسیدن ...
ادامه مطلب...